رسته های شغلی ⌵

مجوز کاریابی بین المللی

راهکارهای مثبت نیکان به شماره ثبت ۵۶۱۷۶۳ به عنوان یکی از اجزاء شکل دهنده گروه اقتصادی – خدماتی راهکارهای مثبت، از پشتیبانی اداری و فنی موسسه چهره نگار و همراهی و نظارت آقای دکتر حسین سرتیپی وکیل مدافع بین المللی، نام آشنا و توانمند کشورمان به عنوان بنیانگذار کاریابی بین المللی پرواز به شماره ثبت ۱۱۲۱۷۰ بهره مند می‌باشد. راهکارهای مثبت نیکان همچنین با مجموعه ای از معتبر ترین Job Center های بین المللی در سراسر دنیا از جمله در کانادا، آلمان، اتریش، هند،عمان، امارات و استرالیا،در قالب تفاهم نامه وکردارنامه های بین المللی ، برای توسعه خدمات خود در خاورمیانه امضاء نموده است.

Call Now Buttonتماس بگیرید